O nás

Společnost se přihlásila k principům sociálního podniku

Společnost PRADAKOS s.r.o. je na základě Dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce č. BMA-UZ-309/2023 zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením.

Na základě této dohody zaměstnáváme více než 51% osob se zdravotním postižením (v našem případě v průměru více než 65% našich zaměstnanců mají přiznanou invaliditu v 1., 2., nebo 3. stupni, někteří naši zaměstnanci mají opatrovníka).

Specializujeme se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, především duševním onemocněním.

Nabízíme individuální přístup k zaměstnancům tak, aby pracovní pozice odpovídala jejich zkušenostem a zdravotnímu omezení.

Reinvestujeme více než 51% zisku do rozvoje našeho sociálního podniku (vzhledem k tomu, že se stále rozvíjíme, tak je to 100%).

Společnost má v čele nezávislý tým manažerů se samostatnými rozhodovacími pravomocemi.

Naši zákazníci a dodavatelé jsou především z místní ekonomiky.

Při poskytování našich služeb, produktů a zboží dbáme na úspory energií a využití recyklovatelných materiálů.

V rámci firemní politiky zaměstnanci ekologicky třídí odpad.

Poskytujeme následující služby

Naše služby jsou rozděleny do čtyř základních částí. Jsou to vznik a provoz společnosti, vedení účetnictví a daňové poradenství, management, poradenství v oblasti obchodu a marketingu a v neposlední řadě dodávky a implementace informačních technologií včet dodávek HW a SW.

Každému klientovi věnujeme komplexní odbornou péči, která se odvíjí od jeho individuálních potřeb a požadavků.

Věnujeme se také nově vznikajícím společnostem, kterým nabízíme komplexní služby od založení nové společnosti na klíč, přes poskytnutí sídla nebo kanceláří, až po firemní poradenství, aby se mohly na plno věnovat činnostem svého podnikání.

Pomáháme také neziskovým organizacím. Nabízíme jim založení neziskové organizace včetně nalezení vhodného typu přesně dle Vašich potřeb. Poskytnutí sídla, kanceláří, vedení účetnictví a daňového poradenství je v tomto případě také samozřejmostí.

Vize

Naší dlouhodobou vizí ve vztahu ke klientům je být jim partnerem, který jim maximálně usnadní vypořádání se s administrativou vyplývající ze zákonných povinností, a který jim zároveň s tím dokáže ušetřit významné prostředky v rámci zefektivnění procesů ve firmě, ve firemním okolí i ve vztahu k úřadům.

Partnerství

Zákazníci, kteří využívají naše služby, se mohou na nás plně spolehnout. Vědí totiž, že mají vedle sebe silného, stabilního partnera, který přistupuje ke všem klientům jako k partnerům s důrazem na individuální požadavky každého z nich. Můžete se spolehnout na absolutní zachování mlčenlivosti, loajality a jsme vždy schopni okamžitě reagovat na změny ve Vaší podnikatelské situaci.

Přesunout se na začátek