PF 2014

Společnost PRADAKOS Vám přeje příjemné a pohodové prožití vánočních svátků, bohatou nadílku a šťastný krok do nového roku.

Nový Občanský zákoník

Jistě jste už slyšeli, že od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
Tento nový občanský zákoník bude mít například velký dopad na nestátní neziskové organizace. Občanská sdružení se 1. lednem 2014 automaticky přetransformují na „spolky“ a následně se mohou změnit, pokud jim tato právní forma nebude vyhovovat. Co se týče obecně prospěšných společností, tak jim se 31. prosince 2013 ruší Zákon o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb. Tudíž obecně prospěšná společnost, která nezmění svou právní formu do tohoto data, bude nadále existovat a bude se řídit tímto zrušeným zákonem. Od 1. ledna 2014 už nepůjde založit novou obecně prospěšnou společnost.
To je jen velmi krátký výňatek ze změn, které nastanou účinnosti nového občanského zákoníku.
Další informace můžete nalézt například zde: obcanskyzakonik.justice.cz